ODPADY KOMUNALNE

Harmonogram dla mieszkańców

Pobierz PDF - harmonogram zbierania odpadów dla domków indywidualnych i spółdzielni mieszkaniowych.

Harmonogram dla
Firm

Pobierz PDF - harmonogram zbierania odpadów dla firm.


Harmonogram dla działkowiczów

Pobierz PDF - harmonogram zbierania odpadów dla działkowiczów.

Prowadzimy

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych
dla gminy Pomiechowek

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,
każdy mieszkaniec Gminy może nieodpłatnie oddać niżej
wymienione odpady:

  • szkło
  • papier i tektura, tekstylia
  • tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe
  • odpady budowlane z drobnych remontów
  • odpady zielone (trawa, liście i rozdrobnione gałęzie)
  • odpady wielkogabarytowe
  • zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny
  • zużyte opony
  • odpady problemowe (świetlówki, baterie i akumulatory, opakowania po farbach i lakierach, tonery itp.)

Punkt czynny jest w dniach:
Poniedziałek – Piątek w godzinach 8:00-16:00,
Sobota 8:00-14:00

Warunkiem przekazania odpadów jest okazanie dowodu dokonania opłaty za ostatni miesiąc z tytułu gospodarowania odpadami.

UWAGA! W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.