PSZOK

 

Prowadzimy PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW KOMUNALNYCH dla Gminy Pomiechówek

 

Punkt czynny jest w dniach: Poniedziałek – Piątek w godzinach 800-1600 , Sobota 800-1400

 

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, każdy mieszkaniec Gminy  może nieodpłatnie oddać niżej wymienione odpady:

 

– szkło

 

– papier i tektura, tekstylia

 

– tworzywa sztuczne, metale i opakowania wielomateriałowe

 

– odpady budowlane z drobnych remontów  

 

– odpady zielone (trawa, liście i  rozdrobnione gałęzie)

 

– odpady wielkogabarytowe

 

– zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny

 

– zużyte opony

 

– odpady problemowe (świetlówki, baterie i akumulatory, opakowania po farbach i   lakierach, tonery itp.)

 

Warunkiem przekazania odpadów jest okazanie dowodu dokonania opłaty za ostatni miesiąc z tytułu gospodarowania odpadami.

 

UWAGA! W Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych nie są przyjmowane zmieszane odpady komunalne.