EKOZYSK 1 - odpady komunalne, przemysłowe Warszawa

ODBIÓR ODPADÓW KOMUNALNYCH, KASACJA SAMOCHODÓW, SKUP AUT I POJAZDÓW

EKO ZYSK 1 Sp z o.o posiada bogate doświadczenie w zakresie odbioru odpadów oraz wywozu odpadów komunalnych świadczonych na rzecz miast i gmin. Odbiór odpadów realizują wykwalifikowani pracownicy przy wykorzystaniu specjalistycznego sprzętu i sprawdzonych rozwiązań logistycznych.

 

W chwili obecnej nasza Firma świadczy usługi w zakresie odbioru odpadów i gospodarki odpadami dla mieszkańców Gminy Pomiechówek.

 

Poniżej informacje jak powinny być segregowane odpady:

 

Najlepszym sposobem segregowania odpadów jest odseparowanie w oddzielnych pojemnikach następujących frakcji odpadów:

 

Papier, tektura oraz tekstylia (worek niebieski )to m.in.: opakowania z papieru, tektury lub tekstyliów, gazety, czasopisma, katalogi, prospekty, foldery, papier szkolny i biurowy, książki, zeszyty, torebki papierowe i tekstylne, papier pakowy, niezanieczyszczone ubrania.

 

Nie powinno się wrzucać: papieru powlekanego folią i kalki, kartonów po mleku i napojach, pieluch jednorazowych i podpasek, pampersów i podkładek, worków po cemencie i innych materiałach budowlanych, tapet, worków po nawozach (powinny trafić do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych- PSZOK), innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

Tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe i metale to m.in.( worek żółty ): butelki po napojach, opakowania po chemii gospodarczej, kosmetykach (np. szamponach, proszkach,  płynach do mycia naczyń), opakowania po produktach spożywczych, plastikowe zakrętki, plastikowe torebki, worki, reklamówki i inne folie, plastikowe koszyczki po owocach i innych produktach, styropian opakowaniowy, puszki po napojach, sokach, puszki z blachy stalowej po żywności (konserwy), złom żelazny i metale kolorowe, metalowe kapsle z butelek, zakrętki słoików i innych pojemników, folia aluminiowa, kartoniki po mleku, napojach – wielomateriałowe odpady opakowaniowe.

 

Nie powinno się wrzucać: strzykawek, wenflonów i innych artykułów medycznych, odpadów budowlanych i rozbiórkowych, nie opróżnione opakowania po lekach i farbach, lakierach, olejach, zużytych baterii,  akumulatorów,  zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych) – wszystkie te odpady powinny trafić do PSZOK.

 

WAŻNE! Zaleca się aby zgnieść tworzywa sztuczne przed wrzuceniem ich do worka.

 

Szkło  opakowaniowe białe i kolorowe to m.in. ( worek zielony ).: butelki i słoiki szklane po napojach, żywności, butelki po napojach alkoholowych, szklane opakowania po kosmetykach.

 

Nie powinno się wrzucać: szkła stołowego – żaroodpornego, ceramiki, doniczek, zniczy z zawartością wosku, żarówek, świetlówek, szkła kryształowego, reflektorów, termometrów i strzykawek, monitorów i lamp telewizyjnych, luster i witraży, fajansu, porcelany, szyb okiennych i zbrojonych (powinny trafić do PSZOK), nie opróżnionych opakowań po lekach, olejach, rozpuszczalnikach (powinny trafić do PSZOK), żarówek, świetlówek (powinny trafić do PSZOK), innych odpadów komunalnych (w tym niebezpiecznych).

 

WAŻNE! Zaleca się  wrzucać opakowania opróżnione z produktu, bez zakrętek, starać się nie tłuc szkła.

 

Pozostałe odpady powinny trafić do pojemnika na odpady zmieszane – jeśli będzie ich mniej obniżymy koszty i przyczynimy się do poprawy stanu środowiska.

 

WAŻNE! – Nie należy wrzucać odpadów zielonych oraz popiołu do worków i pojemników z odpadami komunalnymi, odpady te należy przywieźć bezpłatnie do PSZOKu który znajduje się na terenie naszej Firmy

 

Prowadzimy Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) dla Gminy Pomiechówek.

 

Jeżeli mają Państwo pytania o harmonogram odbioru odpadów dla mieszkańców - można skontaktować się telefonicznie lub mailowo (Wszelkie dane w zakładce kontakt).