Kasacja Samochodów - Auto Złom i Szrot Warszawa

Nowości na placu  –  https://www.facebook.com/ekozysk1/

Posiadamy zezwolenie na złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w myśl ustawy o recyklingu pojazdów pod nr.26 jako STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW.

 

Otrzymają Państwo zaświadczenie o demontażu auta. Zaświadczenie jest podstawą do wyrejestrowania pojazdu i zakończenia ubezpieczenia OC ( możliwy zwrot składki). Dysponujemy własnym sprzętem holowniczym i transportowym do przewozu kasowanych pojazdów.

 

Prowadzimy również skup samochodów na szrot oraz sprzedaż części i podzespołów samochodowych różnych marek.

 

By móc legalnie zezłomować pojazd na nasz auto szrot niezbędny jest:

 

– pojazd z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi (numer nadwozia)

i ew. tablicami rejestracyjnymi,

– dowód rejestracyjny samochodu, karta pojazdu (o ile została wydana).

W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, wymagane jest

zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji identyfikujące pojazd, (kserokopia dowodu),

– właściciel (właściciele) pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela (właścicieli)

dowodem osobistym,

– w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany

na nowego właściciela (dowód rejestracyjny figuruje na poprzedniego właściciela) niezbędna jest umowa kupna-sprzedaży samochodu.

 

Serdecznie zapraszamyWłaściciel dysponujący starym, zużytym samochodem, którego naprawa dawno przestała mieć sens nie zawsze ma ochotę na rozpoczęcie trudnej akcji jego sprzedaży. Uciążliwość sprzedaży, formalności z tym związane, często są zupełnie nieadekwatne do otrzymanej kwoty. Dlatego wielu kierowców, właścicieli zużytych samochodów decydują się na inne rozwiązania. Jednym z nich jest oddanie samochodu na złom i skierowanie go do auto kasacja Warszawa. Zasady złomowania aut reguluje Ustawa o recyklingu pojazdów wycofanych z eksploatacji. Przepisy zobowiązują właściciela pojazdu do demontażu auta tylko i wyłącznie w wyspecjalizowanych stacjach obsługi aut, a każdy inny sposób jest nielegalny. Kara grzywny za niedostosowanie się do przepisów może być bardzo dotkliwa, ponieważ sięga od 10.000 nawet do 300.000 zł. Stosowną karę można otrzymać również za samodzielne usuwanie z wycofanych pojazdów elementów lub niebezpiecznych substancji. Demontaż auta mogą wykonywać te stacje, które dysponują formalnym zezwoleniem, np. auto szrot Warszawa. Każda uprawniona do kasacji auta stacja musi posiadać decyzję odpowiedniego marszałka województwa. Lista takich stacji powinna być zawieszona na oficjalnej stronie urzędu i tam zawsze można sprawdzić wytypowaną przez siebie stację. Warto ją sprawdzić, choćby dlatego, stacja ma obowiązek wydać zaświadczenie o demontażu samochodu. W takim zaświadczeniu powinno znaleźć się oświadczenie prowadzącego odnośną stację o unieważnieniu dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu oraz tablic rejestracyjnych. Takie zaświadczeniu musi zostać sporządzone w trzech egzemplarzach, jeden z nich otrzyma właściciel samochodu, drugi egzemplarz prowadzący stację przesyła do organu rejestrującego, natomiast trzeci pozostaje w archiwum przedsiębiorcy prowadzącego daną stację. Właściciel pojazdu po otrzymaniu dokumentu ma 30 dni na złożenie wniosku o wyrejestrowanie swojego byłego już pojazdu. Każda stacja, również auto złom Warszawa, zobowiązana jest do przyjęcia każdego pojazdu wycofanego już z eksploatacji, jeżeli posiada on obowiązkowe cechy identyfikacyjne. Z tytułu oddania samochodu do kasacji otrzymuje się oczywiście określone sumy pieniędzy. Najczęściej stosuje się przelicznik względem kg złomu. Gdy samochód oddany do kasacji jest młodszy o kwocie dla właściciela decydują: rocznik samochodu, model, typ silnika, jego sprawność. Dokonuje się na miejscu bieżącej wyceny samochodu. Osoby szukające takich firm jak autokasacja autoszrot autozłom sprzedaż części Warszawa serdecznie zapraszamy do skorzystania z oferty stacji demontażu pojazdów EKOZYSK.