Kasacja Samochodów - Auto Złom i Szrot Warszawa

Nowości na placu  –  https://www.facebook.com/ekozysk1/

Posiadamy zezwolenie na złomowanie pojazdów wycofanych z eksploatacji, w myśl ustawy o recyklingu pojazdów pod nr.26 jako STACJA DEMONTAŻU POJAZDÓW.

 

Wystawiamy zaświadczenia, które są podstawą do wyrejestrowania pojazdu i zakończenia ubezpieczenia OC ( możliwy zwrot składki). Dysponujemy własnym sprzętem holowniczym i transportowym do przewozu kasowanych pojazdów.

 

By móc legalnie zezłomować pojazd niezbędny jest:

 

– pojazd z czytelnymi znakami identyfikacyjnymi (numer nadwozia)

i ew. tablicami rejestracyjnymi,

– dowód rejestracyjny samochodu, karta pojazdu (o ile została wydana).

W przypadku, gdy dowód rejestracyjny został zatrzymany przez policję, wymagane jest

zaświadczenie wydane przez Wydział Komunikacji identyfikujące pojazd, (kserokopia dowodu),

– właściciel (właściciele) pojazdu lub osoba upoważniona przez właściciela (właścicieli)

dowodem osobistym,

– w przypadku, gdy samochód został zakupiony, a nie został zarejestrowany

na nowego właściciela (dowód rejestracyjny figuruje na poprzedniego właściciela) niezbędna jest umowa kupna-sprzedaży samochodu.